מדיניות פרטיות

מועד עדכון אחרון 23.10.2022

בעל השירות RLive (להלן "השירות") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר.

מסמך זה כולל את מדיניות בעל השירות ביחס להגנת הפרטיות באתר ובאפליקציה ובעל השירות מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

בעל השירות משקיע מאמצים רבים על מנת לשמור על פרטיותך. מדיניות הפרטיות של השירות (באתר ובאפליקתיה) עומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובקנה אחד עם הנחיות משרד הייצוא האמריקאי, דרישות החוק הישראלי והדירקטיבה האירופית.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה היא להסביר מהם נוהגי בעל השירות ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד משתמש בעל השירות במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים, או הנאסף על-ידו בעת השימוש בשירות.

יודגש, לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור מידע. במידה ואינך מעוניין למסור את המידע הנדרש לפעילות השירות, באפשרותך לסיים את השימוש בכל עת, על ידי יציאה מהאתר ו/או מחיקת האפליקציה.

כללי

בעת שימוש בשירות נאסף מידע אודותיך.
כיום, אין במידע הנאסף עליך מידע המזהה אותך באופן אישי – כשמך, שם המשתמש שבחרת, סיסמה מוצפנת, כתובת דואר אלקטרוני. לכשיאסף מידע כאמור, הוא יימסר על ידך ביודעין, בתהליך הרישום לשירות ו/או בכל מקום אחר.
יחד עם זאת, נאסף עליך מידע אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, אתר האינטרנט שהפנה אותך אל השירות, סוג החומרה וסוג התוכנה בה אתה עושה שימוש, רזולוציית המסך שלך, כמות הפעמים שעשית שימוש כלשהו בשירות מסוים, התחנות להן האזנת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

נכון להיום השירות אינו כולל רישום.
ככל ומדיניות תשתנה (והודעה מתאימה תישלח על כך), תידרש למסור מידע – כשמך המלא או שם בית העסק/חברה, כתובת הדואר האלקטרוני שלך וסיסמה. השדות אשר חובה למלאם יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירות ולעשות שימוש בשירותים הטעונים רישום. הואיל ובעל האתר יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
כאמור, כיום טרם נדרשת הרשמה על מנת להשתמש בשירות.

המידע הנאגר

הנתונים הנאספים יישמרו בשרתים מאובטחים של אחת מספקיות שירות האחסון בענן הגדולות, בחשבון על שם בעל השירות. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירות.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר שימוש בשירותים שונים.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת ביקורך בשירות לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את בעל האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

כיום, מדיניות בעל השירות היא שלא לעשות שימוש בדיוור ישיר. אולם, מדיניות זו נתונה לשינוי על ידי החלטה של בעל השירות.
היה ותשתנה מדיניות בעל השירות בעניין זה. יוכל בעל השירות, מדי פעם, לשלוח אליך, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת לכך את הסכמתך המפורשת ובכל עת תוכל לחזור מהסכמתך ולחדול מלקבל אותו.
בעל השירות לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

בעל השירות לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעל השירות שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם במהלך צריכת השירות תבצע פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם בעל השירות ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את הפעילות לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שימזג את הפעילות עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

השימוש בשירותים שונים השירות מצריך שימוש ב"עוגיות" (Cookies).
השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירות, לאימות פרטים, כדי להתאים את השירות להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
לידיעתך, דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

תוך כדי השימוש בשירות מתבצע איסוף נתונים לצרכים סטטיסטיים אשר עובר לצדדים שלישיים העוסקים בתחום.
בעל השירות נעזר בחברות שונות המספקות ניתוחים סטטיסטיים אודות השימושים הנעשים בו. חברות אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש בשירות, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא לא מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. מיותר לציין כי במקרה של שינוי בתנאי המדיניות של השירות תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הראשי של האתר והאפליקציה.

פרסומות של צדדים שלישיים

בעל השירות מתיר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies הללו מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהן הציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של השירות.

אבטחת מידע

בעל השירות מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ((SSL. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל השירות לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
כפי שצוין לעיל, המידע והנתונים נשמרים אצל ספקיות שירותי אחסון גדולות ומוכרות, תחת חשבון על שם בעל השירות. לספקיות אחסון אלה נהלי אבטחת מידע מחמירים, אולם אף באלה אין כדי להבטיח באופן מוחלט כי לא תהיה גישה לא מורשית למידע המאוחסן על שרתי ענן אלה.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
על פי חוק הגנת הפרטיות, הנתונים אשר נאספו בקשר אליך אינם מחייבים את בעל השירות לרשום מאגר מידע והזכות לעיון ותיקון המידע אינה חלה על בעל השירות. יחד עם זאת, בעל השירות יעשה מאמץ סביר על מנת להביא לשלמות המידע הקיים בידיו.
פנייה כזאת יש להפנות אל קצין הפרטיות של השירות, בכתובת הדוא"ל: [email protected].
בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעל השירות משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. גם פנייה בנושא זה יש לשלוח לכתובת המצוינת לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר והאפליקציה.

יצירת קשר

אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול ליצור קשר עם קצין הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר'. כתובת הדואר האלקטרוני של קצין הפרטיות היא: [email protected].

נגישות